مرور رده

زندگی هوشمند

نقش بزرگترین بازارگاه آنلاین ایران در فضای اکو سیستم اینشورتک

مدتی است که موضوع تحول دیجیتال و هم‌چنین موضوع اینشورتک از موضوعات اصلی و ترند‌های صنعت بیمه در کشور ایران شده است. بر بررسی ادبیات موضوعی و هم‌چنین مفاهیم اینشورتک، ملاحظه می‌شود که هنوز اتفاق نظر واحدی در رابطه تعریف این موضوع‌، میان بازیگران اصلی حوزه اینشورتک که شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران VC، استارتاپ‌ها، شرکت‌های بیمه و ...
ادامه مطلب ...