مرور رده

زندگی هوشمند

کارت به کارت در ایران؛ از گذشته تا امروز

پرداخت الکترونیک در ایران سابقه‌ی طولانی و تاریخی قابل توجهی ندارد، اما همین تاریخچه‌ی کوتاه بانکداری متداول و پرداخت‌ها را تغییر داده است و شکل جدید را از تجارت الکترونیک رقم زده است. شاید بتوان اولین تلاش‌های ایجاد بانکداری الکترونیک را به دهه‌ی 50 نسبت داد. زمانی که یک بانک به نام بانک تهران تعداد محدودی خودپرداز را در شعبات خود نصب کرده بود تا
ادامه مطلب ...