کدام کشور بیشترین بدهی را دارد؟

به‌گزارش خبرگزاری ایسنا تا پایان ماه آوریل، یعنی دهم اردیبهشت سال جاری، ایرلند با بیش از هفت برابر اندازه اقتصاد خودش، بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی رو داره! اگه دوست دارید مقدار بدهی خارجی کشورهای مختلف رو بدونید، اون‌ها رو به‌ترتیب بزرگی نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور ببینید:

هلند

تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۸۲۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور: ۵۹۱٫۱۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۱٫۱۳ درصد

انگلستان

تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۳ تریلیون و ۲۶۹میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور: ۳۱۷٫۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۰٫۶۴درصد

بلژیک

تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۵۰۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور: ۳۰۳٫۲۳درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۴٫۱۸درصد

سوئیس

تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۶۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور: ۲۹۷٫۹۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲٫۶۱ درصد

فرانسه

تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۲تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور: ۲۵۳٫۱۲درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸٫۰۸درصد

آلمان

تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۳ تریلیون و ۷۷۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور: ۱۷۱٫۴۵درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵٫۴۲ درصد

کانادا

تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۱تریلیون و ۶۹۶میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور: ۱۳۶٫۴۳درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱٫۲۹درصد

ایالات متحده

تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۲۲ تریلیون و ۱۰۷میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور: ۱۳۲٫۱۹درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۹٫۳۴ درصد

ژاپن

تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۵ تریلیون و ۴۱۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور: ۷۹٫۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۲٫۴۰درصد

چین

تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۱۴تریلیون و ۸۷۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اقتصاد کشور: ۱۲٫۸۹درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴٫۱۱ درصد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.